Välkommen in!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Välkommen in till din dokument sida

Ladda sen ner dina dokumnet i pdf filer ev wordfiler

Välkommen in till dina dokument :

Hej och välkommen in. Läs nedan hur du gör för att ladda ner dina dokument.

Relevantxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

utbildning provtagning flödesmätning avloppsvatten
utbildning provtagning flödesmätning avloppsvatten

Utbildningen ger efter genomförd utbildning, godkänt kunskapsprov, deltagarna intyg som godkänd utförare av flödesmätning och provtagning för avloppsvatten.

Deltagare:

Utbildning till för personal som genomför provtagning och flödesmätning på deponier, reningsverk eller annan industriell verksamhet.

Innehåll:

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Relevant lagstiftning, demonstration av utrustning för provtagning och flödesmätning, provhantering, felkällor samt mallar för  checklistor och journalföring. För utförligare beskrivning av utbildningens

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31