Miljörapporter och Egenkontroll

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp.
Vi mäter metanemissioner.

Miljörapporter och Egenkontroll

Miljörapporter

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken måste enligt NFS 2016:8 årligen inkomma med en miljörapport. I miljörapporten redovisas hur verksamheten levt upp till gällande lagstiftning och villkoren i miljötillståndet samt vilka emissioner verksamheten haft under året som gått.

Vi kan hjälpa till med er miljörapport.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

Egenkontrollprogram

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken måste enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ha ett egenkontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå verksamhetens mätningar och riskbedömningar samt åtgärder vid driftstörning, kemikalieförteckning, hur verksamhetens villkor uppfylls och hur miljöbalkens hänsynsregler uppfylls.

Vi hjälper gärna till med att ta fram eller uppdatera ert egenkontrollprogram.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

mäta metanemissioner
utbildningar föreståndare biogas under 06 bar

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31