Revaq-certifiering

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp.
Vi mäter metanemissioner.

Revaq-certifiering

Revaq är ett certifieringssystem för kommunala reningsverk. Systemet ägs av Svenskt Vatten. Läs mer om Revaq på Svensk Vattens hemsida Revaq-certifiering

Revaq ställer krav på systematiskt uppströmsarbete. Systemet ställer även hårdare kvalitetskrav än gällande lagstiftning för spridning av slam på åkermark.

Genom Revaq uppnås hållbar återföring av slam till åkermark, ett utgående avloppsvatten med mindre innehåll av svårnedbrytbara föreningar och därmed bättre akvatiskt ekosystem i recipienten samt en effektivare rening av biologiskt syreförbrukande material och kväve i reningsverket.

Vi utför Revaq-certifiering.

I det fall ni vill göra det mesta av arbetet själva kan vi bistå med handledning.

För mindre kommuner kan samverkan med grannkommuner göra certifieringsprocessen effektivare både tids- och kostnadsmässigt. Fortsatt samverkan för uppströmsarbetet får ofta liknande effekter.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

Revaq-certifieringar
Revaq-certifiering
mäta metanemissioner
utbildningar föreståndare biogas under 06 bar

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31