Utbildning biogas föreståndare – Metanemissioner

Utbildning biogas föreståndare, Mätning metanemissioner
Nitoves AB har gedigen erfarenhet av Utbildning biogas föreståndare, mätning metanemissioner. Utöver detta erbjuder vi ett flertal andra utbildningar biogas och tjänster inom biogas och VA-branschen.

Företaget

Företaget

Nitoves AB grundades år 2008 och utför utbildningar, mätning metan och andra uppdrag inom VA- och biogasbranschen. Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i 25 år…

Utbildning Biogas

Utbildning Biogas

Utbildning biogas vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar.

Anmäl dig till våra utbildningar

Anmäl dig till våra utbildningar

Utbildning biogas vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar.

Utbildning föreståndare biogas

Utbildning föreståndare biogas

Utbildning föreståndare biogas
Utbildning Föreståndare biogas är godkända av Energigas Sverige.
Utbildning Föreståndare biogas hålls på plats på angiven ort nedan. Det går även bra att delta på distans då utbildningen sänds live.

Utbildning uppdatering föreståndare biogas

Utbildning uppdatering föreståndare biogas

Utbildning – Uppdatering Föreståndare biogas är för Dig som redan är Föreståndare biogas men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringsutbildning. Utbildningen hålls under en dag och är ett utmärkt tillfälle att träffa andra 

Utbildning biogas säker hantering

Utbildning biogas säker hantering

Utbildning biogas vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar.

Utbildning biogas teknik och process

Utbildning biogas teknik och process

Utbildning biogas – Teknik och process är en utbildning för Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion tekniskt är uppbyggda. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till Föreståndare biogas.

Utbildning lagstifning egenkontroll o cert

Utbildning lagstifning egenkontroll o cert

Utbildning biogas – Lagstiftning, egenkontroll och certifiering är en utbildning för Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av …

Utbildning Ny inom biogasbranschen

Utbildning Ny inom biogasbranschen

Ny inom biogasbranschen vänder sig till nyanställd personal vid din biogasproducerande anläggning som behöver sätta sig in i sina arbetsuppgifter på ett snabbt och säkert sätt. Den vänder sig även till personer som är nya inom nämnden eller styrelsen och som …

Föreståndare biogas Föreståndarträff

Föreståndare biogas Föreståndarträff

Med anledning av ett flertal förfrågningar om ett forum där föreståndarna kan lyssna på föredrag och diskutera frågor om tex organisation, dokument, risker, olyckor och incidenter anordnar vi den 23 november i Örebro – Föreståndarträff för föreståndare-biogas.

Mätning metanmissioner

Mätning metanmissioner

Mätning metanemissioner är en viktig del vid säker och miljöriktigt drift av biogasproducerande anläggningar. Metanemissioner från biogasanläggningar kommer från läckage i gassystemet, såsom läckande flänsar eller läckande ventiler…

Grundläggande renings- & processteknik

Grundläggande renings- & processteknik

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk vänder sig till personer som är nya på reningsverk och som behöver få kunskap om reningsverkens tekniska uppbyggnad och deras processer…

Tjänster inom VA och biogas

Tjänster inom VA och biogas

Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom VA och biogas: Tillståndsansökningar, Riskutredningar, Explotionsskyddsdokument, Periodiska besiktningar, Miljörapporter, Egenkontrollprogram …

Nitoves AB Personalen

Nitoves AB Personalen

Träffa personalen på Nitoves AB

Kontakta oss

Kontakta oss

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk vänder sig till personer som är nya på reningsverk och som behöver få kunskap om reningsverkens tekniska uppbyggnad och deras processer…

Webbinarium om metanemissioner biogasanläggningar

Till följd av EU:s Gröna Giv (Green deal) och den av EU kommissionen meddelade metanstrategin kommer lagstiftningen avseende metanemissioner från biogasanläggningar troligen att skärpas framöver. Med tanke på de förväntade förändringarna behöver branschen och myndigheter träffas för att dela information och diskutera sin syn på tillsyn och åtgärder för minskade metanemissioner. Nitoves AB arrangerar därför den 1 december ett nytt webbinarium om metanemissioner vid biogasanläggningar. Denna gång fokuserar vi på tekniker för minskade utsläpp.

Adress
Nitoves AB
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping
Org.nummer 556757-1285

Social Media
Instagram
Facebook

Samarbets partners

Kontakta
Anna Vestling
anna.vestling@nitoves.se
Mobil: +46 73 50 200 95

Copyright Nitoves AB 2023