Testsida logga in för Annan

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp
Vi mäter metanemissioner

Testsida logga in för Anna

xxxx

Välkommen in till dina dokument :

Hej och välkommen in. Läs nedan hur du gör för att ladda ner dina uppgifter.

Dina dokument ladda ner dom härifrån:

Här kan du logga ner dina dokument pdf filer.

Dokument 1 ladda ner här.

Innehåll:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relevant lagstiftning, demonstration av utrustning för provtagning och flödesmätning, provhantering, felkällor samt mallar för  checklistor och journalföring. För utförligare beskrivning av utbildningens innehåll. Se produktblad.

Datum och plats:

17-18 okt i Örebro – sista anmälningsdag 26 sep

Utbildningen kan hållas på plats hos er, kontakta anna.vestling@nitoves.se

Pris: 8 700 kr/deltagare

Logi: 1 500 kr/natt i enkelrum

I priset ingår utbildningsmaterial, intyg (vid godkänt kunskapsprov), lunch och fika båda dagarna samt middag på kvällen dag 1. Samtliga priser är exkl. moms.

För utbildning på plats hos er lämnas offert.

Ladda ner en pdf fil om denna utbildning

Klicka här för att ladda ner  en pdf fil för att läsa mer om uppdatering föreståndare biogas

utbildning provtagning flödesmätning avloppsvatten
utbildning provtagning flödesmätning avloppsvatten

Utbildningen ger efter genomförd utbildning, godkänt kunskapsprov, deltagarna intyg som godkänd utförare av flödesmätning och provtagning för avloppsvatten.

Deltagare:

Utbildning till för personal som genomför provtagning och flödesmätning på deponier, reningsverk eller annan industriell verksamhet.

Innehåll:

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Relevant lagstiftning, demonstration av utrustning för provtagning och flödesmätning, provhantering, felkällor samt mallar för  checklistor och journalföring. För utförligare beskrivning av utbildningens

Nitoves AB
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nummer 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31