Mätning metanemissioner

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretsloppVi mäter metanemissioner.
Vi mäter metanemissioner.

Mätning metanemissioner

Mätning metanemissioner är en viktig del vid säker och miljöriktigt drift av biogasproducerande anläggningar. Metanemissioner från biogasanläggningar kommer från läckage i gassystemet, såsom läckande flänsar eller läckande ventiler, eller är en följd av anläggningens design, såsom metanslip från uppgraderingsanläggningar eller utsläpp från rötresthantering.

Metanemissioner ger både minskade intäkter för anläggningen och negativ klimatpåverkan. Krav på mätning av metanemissioner kan därför ofta ställas i anläggningens villkor. Metan är näst efter koldioxid den gas som påverkar klimatet mest negativt utifrån nuvarande globala utsläppsnivåer.

Avfall Sverige och Svenskt Vatten menar att minskade metanutsläpp från biogasanläggningar är prioriterat och har därför utvecklat systemet Egenkontroll metanemissioner (EgMet).

Nitoves AB utför uppdrag som oberoende mätkonsult inom EgMet. Nitoves AB har gedigen kunskap om källor till metanemissioner efter mångårigt arbete med gassäkerhetsarbete vid biogasanläggningar.

Läs mer om EgMet här Egenkontroll metanemissioner – Svenskt Vatten eller här Egenkontroll metanemissioner | Avfall Sverige

Mätning metanemissioner i praktiken

Vi erbjuder mätning av metanemissioner med en flamjonisationsdetektor (FID) med cutter för metan. Vi kommer ut till er anläggning och kvantifierar Era metanemissioner från förbehandling, gassystem och rötresthantering samt från uppgraderingsanläggning. Mätning sker i enlighet med handbok metanmätningar. För medlemmar i EgMet sammanställs resultatet i en metanutsläppsdeklaration där utsläppsnivåerna jämförs med anonymiserade uppgifter från likvärdiga anläggningar. Detta ger ett gott underlag för beslut om åtgärder.

Läs mer om våra mätningar här.

Mätning av metanemissioner kan med fördel kombineras med andra uppdrag då vi ändå är på plats:

Är ni IED-verksamhet och omfattas av krav på luktmätningar enligt BAT-slutsatser för avfallsanläggningar? Vi kan utföra mätningar av svavelväte och ammoniak vid era biofilter, i samband med att vi gör mätning av metanemissioner, för uppfyllande av kraven i BAT-slutsatserna.

Har er anläggning uppdaterat riskutredning enligt 7§ Lagen om brandfarliga och explosiva varor? I de nya föreskrifterna MSBFS2020:1 ställs nya krav på utredningen. Vi offererar riskutredning mycket förmånligt om den sker i samband med mätning av metanemissioner. Läs mer om vår riskutredning här.

Vill ni utbilda er personalgrupp i säker hantering biogas? Det är ett utmärkt tillfälle att passa på att utbilda er personalgrupp i säkerhantering biogas då vi samtidigt är på plats och mäter metanemissioner. Med färska resultat från mätningarna kan vi ge er kunskaper om vad som gäller specifikt för just er anläggning.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

mäta metanemissioner
utbildningar föreståndare biogas under 06 bar

Nitoves AB
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på Facebook och 
Instagram

Org.nummer 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgior: 310-99-31