Tillståndsansökningar

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp.
Vi mäter metanemissioner.

Tillståndsansökningar

Tillståndsansökningar enligt miljöbalken

För att kunna bedriva verksamhet, som av miljöbalken klassas som miljöfarlig, krävs antingen en anmälan eller ett tillstånd. Det är anläggningens storlek och art som avgör vad som krävs.

Vi hjälper er gärna med er anmälan eller tillståndsansökan. Vi kan även finnas med genom alla delar i tillståndsprocessen.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

Tillståndsansökningar enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara

För att kunna driva en biogasproducerande anläggning krävs tillstånd enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara.  Vi kan hjälpa till med tillståndsansökan samt framtagande av tillhörande dokument som

riskutredning enligt §7 i Lagen om brandfarlig och explosivvara, explosionsskyddsdokument, drift- och underhållsinstruktioner och process- och verksamhetsbeskrivning.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

Ansökningar av olika slag

Vill ni ansöka om att utreda en innovativ lösning, möjligheterna för ett nytt koncept eller ansöka om pengar för en ny klimatsmart investering? Vi kan hjälpa till med ansökningar till t.ex. Klimatklivet, Vinnova och Svenskt Vatten utveckling.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

mäta metanemissioner
utbildningar föreståndare biogas under 06 bar

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31