Utbildning provtagning flödesmätning avloppsvatten

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp
Vi mäter metanemissioner

Utbildning provtagning flödesmätning avloppsvatten

Utbildningen säkerställer att personal som utför provtagning och flödesmätning inom området utsläppskontroll och avloppsvatten får de kunskaper och färdigheter som Naturvårdverket föreskriver i (SNFS 1990:11 MS 29 bilaga 1).

Intyg:

Utbildningen ger efter genomförd utbildning, med godkänt kunskapsprov, deltagarna intyg som godkänd utförare av provtagning och flödesmätning för avloppsvatten i enlighet med gällande föreskrift.

Deltagare:

Utbildningen vänder sig till personal som genomför provtagning och flödesmätning på reningsverk, deponier eller annan industriell verksamhet.

Innehåll:

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Relevant lagstiftning, demonstration av utrustning för provtagning och flödesmätning, 

provhantering, felkällor samt mallar för  checklistor och journalföring. För utförligare beskrivning av utbildningens innehåll. Se produktblad.

Datum och plats:

 

Utbildningen kan hållas på plats hos er, kontakta anna.vestling@nitoves.se

Pris: 8 700 kr/deltagare

Logi: 1 500 kr/natt i enkelrum

I priset ingår utbildningsmaterial, intyg (vid godkänt kunskapsprov), lunch och fika båda dagarna samt middag på kvällen dag 1. Samtliga priser är exkl. moms.

För utbildning på plats hos er lämnas offert.

Ladda ner en pdf fil om denna utbildning

Klicka här för att ladda ner  en pdf fil för att läsa mer om utbildning flödesmätning provtagning avloppsvatten

utbildning provtagning flödesmätning
utbildning provtagning flödesmätning

Då man pratar om flödesmätning mäter man sk vätskan eller gasen, den mängden som per tidsenhet strömmar i en kanal eller i ett rör. Det finns ett antal olika metoder då man mäter flödesmätning
inom kanalströmning och rörströmning. Ofta används förhållanden utifrån kontinuitetsekvationen och energiekvationen. För att räkna ut medelhastigheten mäter man i olika avdelningar 

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31