Utbildning Uppdatering föreståndare biogas

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp.
Vi mäter metanemissioner

Utbildning uppdatering föreståndare biogas

Utbildning Uppdatering föreståndare biogas är för Dig som redan är föreståndare biogas men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper. Utbildningen utgör även ett utmärkt tillfälle att diskutera olika frågeställningar med andra föreståndare biogas.
Utbildningen hålls online under en dag.

Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

Utbildning uppdatering Gasföreståndare biogas.

14 mars online – sista anmälningsdag 1 mars

Pris: 4 500 kr

I priset ingår utbildningsdokumentation och ett intyg för genomförd
utbildning. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Klicka här för att ladda ner  en pdf fil för att läsa mer om uppdatering föreståndare biogas

utbildning uppdatering föreståndare biogas
utbildningar uppdatering föreståndare biogas

Ni som redan är föreståndare biogas men känner att ni behöver uppdatera sina kunskaper. Utbildningen utgör även ett bra tillfälle att diskutera olika frågeställningar med andra föreståndare biogas.
Utbildningen hålls på internet under en dag. Vi erbjuder utbildningar inom biogas, avlopp och kretslopp. Vi mäter metanemissioner. Utbildning biogas vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar.

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31