Utbildning Uppströmsarbete

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp
Vi mäter metanemissioner.

Utbildning Uppströmsarbete

Innehåll:

Utbildningen vänder sig i första hand till personal på mindre VA-verksamheter (kommuner med färre än 50 000 personer) som vill komma i gång med sitt uppströmsarbete. Tillsammans med Jonny Jakobsson, Energibolagsstöd AB presenterar vi en arbetsmodell för ett områdesvist uppströmsarbete vilket även omfattar underhåll av pumpstationer och ledningsnät. Genom detta arbetssätt kan uppströmsarbetet göras mer effektivt och större miljömässiga och ekonomiska fördelar kan vinnas.

I utbildningen tas motiven och grunderna för ett områdesvist uppströmsarbete innehållande underhåll av pumpstationer och ledningsnät upp. Utbildningen beskriver även hur detta arbete kan bedrivas praktiskt.

I utbildningen presenteras även Revaqs krav på uppströmsarbete.

Deltagare:

 

Utbildningen vänder sig i första hand till personal på mindre VA-verksamheter (kommuner med färre än 50 000 personer) som vill komma i gång med sitt uppströmsarbete. 

 

För att få ut så mycket som möjlig av utbildningen

bör både personal som arbetar med uppströmsarbete som har med reduktion av främmande och farliga ämnen till reningsverket att göra samt personal som arbetar med ledningsnät och pumpstationer, gå utbildningen tillsammans.

 

Datum och plats:

 

22-23 oktober år 2024 i Gävle – sista anmälningsdag 23 september

22-23 oktober år 2024 online – sista anmälningsdag 23 september

 

Utbildningen kan hållas på plats hos er, kontakta anna.vestling@nitoves.se eller jonny.jakobsson@energibolagsstod.se

 

Pris: 8 700 kr/deltagare

Logi: 1 500 kr/natt i enkelrum

 

I utbildningen ingår samtliga Powerpoint, relevant lagstiftning och handböcker, mallar för inventering av kemikalielistor och prioritering av metaller samt intyg efter genomförd utbildning.

I utbildningen ingår även lunch och fika båda dagarna samt middag på kvällen dag 1. Samtliga priser är exkl. moms.

För utbildning på plats hos er lämnas offert.

Ladda ner en pdf fil om denna utbildning

Klicka här för att ladda ner  en pdf fil för att läsa mer om utbildning uppströmsarbete

utbildning uppströmsarbete
utbildning uppströmsarbete

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31