Utbildningar som kan hållas om efterfrågan finns

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp.
Vi mäter metanemissioner.

Utbildningar som kan hållas om efterfrågan finns

Utbildningar som kan hållas om efterfrågan finns utgörs av ett antal utbildningar som vi genomför i det fall 5 eller fler personer efterfrågar dessa. Utbildningarna kan hållas på plats hos Er eller online. De aktuella utbildningarna är:

Ny inom biogasbranschen

Ny inom biogasbranschen vänder sig till nyanställd personal vid din biogasproducerande anläggning som behöver sätta sig in i sina arbetsuppgifter på ett snabbt och säkert sätt. Den vänder sig även till personer som är nya inom nämnden eller styrelsen och som behöver få övergripande kunskap om biogasanläggningars drift och lagstiftning ur säkerhets- och miljöperspektiv. Under två dagar går vi igenom teknik och process samt biogasens egenskaper och vad lagstiftningen kräver både ur ett säkerhets- och miljöperspektiv. 

 Pris: 7 800 kr

I priset ingår utbildningsmaterial och intyg. För deltagare på plats ingår lunch och fika båda dagarna samt middag. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:
Ny inom biogasbranschen?

Teknik och process biogasproducerande anläggningar

Utbildning biogas – Teknik och process är en utbildning för Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion tekniskt är uppbyggda. För gassystemets uppbyggnad hänvisas till Föreståndare biogas.

 Pris: 7 800 kr

I priset ingår utbildningsmaterial, intyg. För utbildning på plats ingår även lunch och fika båda dagarna. Samtliga priser är exkl. moms.

 Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning biogas – Teknik och process

Lagstiftning, egenkontroll och certifieringssystem biogasproducerande anläggning

 Utbildning biogas – Lagstiftning, egenkontroll och certifiering är en utbildning för Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även en inblick i de två certifieringssystemen (SPCR 120 och Revaq).

 Pris: 4 500 kr

I priset ingår utbildningsdokumentation, intyg. För deltagare på plats ingår även lunch och fika. Samtliga priser är exkl. moms.

 Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning till Biogas, Lagstiftning och cert

Grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk vänder sig till personer som är nya på reningsverk och som behöver få kunskap om reningsverkens tekniska uppbyggnad och deras processer. Utbildningen ger också övergripande förståelse för den lagstiftning som styr arbetet på ett avloppsreningsverk gällande tillstånd, villkor, provtagning och avsättning av slam.

Pris: 8 700 kr

I priset ingår utbildningsmaterial, intyg. För deltagare på plats ingår även lunch och fika. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Utbildning grundläggande renings- och processteknik på avloppsreningsverk

utbildning
utbildningar
ny inom biogasbranschen

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31