VA-samverkan

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretsloppVi mäter metanemissioner.
Vi mäter metanemissioner.

VA-samverkan

VA-samverkan har alltid varit viktig mellan grannkommuner men i detta omvälvande skede är samverkan viktigare än någonsin.

Inom VA-branschen sker just nu otroligt stora förändringar. Inom alla områden händer saker.

Genom samverkan kan kommuner i en region hjälpas åt inom olika områden. Någon kommun inom en region kan ha kommit långt i sin krisberedskap, en annan kan ha kommit långt i sitt sätt att hantera slam. Ytterligare en annan kommun kan ha kommit långt med sin taxestruktur osv.

Vi hjälper gärna till med att anordna träffar för er där ni kan träffas och delge varandra erfarenheter, lyckade och mindre lyckade projekt, problem och lösningar inför framtiden.

Vi kan övergripande kartlägga inom vilka områden de olika medverkande kommunerna har kommit långt och inom vilka områden de anser sig behöva komma framåt.

Genom denna kartläggning kan vi sedan anordna träffar och seminarier där de som kommit längre inom ett område får delge sina erfarenheter till de som behöver komma framåt. Vi bjuder även in gästföreläsare från branschen samt anordnar studiebesök om så önskas.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

VA samverkan
mäta metanemissioner
vatten avlopp samverkan
utbildningar föreståndare biogas under 06 bar

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31