Vad tar utbildning provtagning flödesmätning upp?

Vad tar utbildning provtagning flödesmätning upp avseende provtagning och flödesmätning
Vi mäter metanemissioner

Så vad tar utbildning provtagning flödesmätning upp i avseende provtagning och flödesmätning?

I avseende provtagning:

Vår utbildning vänder sig till personer verksamma på reningsverk och inom industri.

Under utbildningen går vi igenom olika typer av provtagning som tids- och flödesstyrd provtagning samt stickprovstagning.

I vår utbildning tar vi även upp vikten av placering av provtagare. Detta för att uppfylla kravet på representativ provtagning. Även andra typer av felkällor tas upp och diskuterasi gruppen.

En annan mycket viktig sak för att uppnå en säker provtagning är rengöring av provtagare, slangar och behållare. Även detta gås nogsamt igenom under vår utbildning.

Utbildning provtagning flödesmätning tar även upp hur man ska sätta samman sitt provtagningsprogram för att rätt antal prover tas med rätt frekvens samt vilka analyser som ska göras. 

Så vad tar utbildningen upp i avseende flödesmätning:

Under utbildningen går vi igenom olika metoder för flödesmätning i slutna och öppna system. Vi går bland annat igenom flödesmätning med mag-mätare, ultraljudsmätare, parshallränna och Palmer & Bowlus ränna.

Vår utbildningen ger dig möjlighet att både teoretiskt och praktiskt förstå hur flödesmätning går till.

En mycket viktig sak för att uppnå en säker flödesmätning är underhåll och rengöring av utrustningen för flödesmätning. Även detta gås nogsamt igenom under vår utbildning provtagning flödesmätning.

Vår utbildning tar även upp vanliga felkällor vid flödesmätning och hur dessa kan undvikas.

För en kontrollerad flödesmätning krävs även ett flödesmätningsprogram. Utbildning flödesmätning provtagning tar även upp hur du upprättar ditt flödesmätningsprogram vilket beskriver vart och hur ofta din verksamhet ska flödesmäta.

Vad tar utbildning provtagning flödesmätning upp i avseende provtagning och flödesmätning

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31