Föreståndarträff för föreståndare biogas

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp. Vi mäter metanemissioner.

Föreståndarträff för föreståndare biogas

Varje år i november anordnar vi en Föreståndarträff för föreståndare på biogasproducerande anläggningar.

Föreståndarträffen är ett forum där föreståndare från hela landet kan träffas, lyssna på föredrag och diskutera frågor om tex organisation, dokumentation, risker, utrustning, olyckor och incidenter.

Varmt välkommen till 2023 års Föreståndarträff:

Plats: Örebro
Start: 8 november kl. 12.00 med lunch. Därefter bussfärd till Biogasbolaget i Mellansverige AB i Karlskoga för studiebesök med föredrag om verksamheten, arbete med arbetsorder och underhåll samt rundvandring på anläggningen. På kvällen äter vi gemensam middag.

Start: 9 november kl. 09.00 med macka, kaffe/te från kl.08.30.

Slut: 9 november kl. 15.00

Sista anmälningsdag: 20 oktober

Kostnad för deltagande 8 och 9 november:         8 700 kr
Kostnad för deltagande endast 9 november:       5 700 kr

Samtliga priser är exkl. moms.

Program 9 november

08.30 – 09.00       Macka och kaffe/te

09.00 – 09.10       Inledning, Anna Vestling, Nitoves AB

09.10 – 09.30       Resan till en säker anläggning, Emma Gunnerblad, Norrtälje Vatten och Avfall

09.30 – 09.50       Resan till ett systematiskt underhållsarbete, Anne Charlotte Loshammar, Haninge kommun

09.50 – 10.05       Bensträckare

10.05 – 10.30       Strategier för underhållsarbete, Johan Yngvesson, Industrinytta Norden

10.30 – 10.45       Vad säger lagstiftningen om arbetsorder, Anders Magnusson, Nitoves AB

10.45 – 11.05       Att arbeta med arbetsorder, upprättande, styrkor och svagheter, Augusta Hagman, VA Syd

11.05 – 11.20       Bensträckare

11.20 – 12.10       Gruppdiskussion, arbetsorder

12.10 – 13.10       Lunch

13.10 – 13.30       ppm Industrial AB, verksamhet och produkter Fredrik Nordberg, VD och Staffan Nilsson analys och process

13.30 – 14.00       Fria diskussioner och frågor – Här kan föreståndarna fritt diskutera frågeställningar/problem

14.00 – 14.15       Bensträckare med fika

14.15- 14.25         Sammanfattning av gruppdiskussion arbetsorder

14.25 – 15.00       Mätning av metanemissioner, Anders Magnusson, Nitoves AB

Föreståndarträff föreståndare biogas Varje år i november anordnar vi en Föreståndarträff för föreståndare på biogasproducerande anläggningar. Föreståndarträffen för föreståndare biogas är ett forum där föreståndare från hela landet kan träffas, lyssna på föredrag och diskutera frågor om tex organisation, dokumentation, risker, utrustning, olyckor och incidenter. 2023 års Föreståndarträff: Plats: Örebro Start: 8 november kl. 12.00 Slut: 9 november kl. 15.30 Kostnad paket 1: 8 700 kr för Föreståndarträff  för föreståndare biogas deltagande 8 och 9 november Kostnad paket 2: 5 700 kr för deltagande endast 9 november Samtliga priser är exkl. moms. Paket 1 innehåller: För den 8 november: lunch, buss till och från anläggningen, eftermiddagsfika samt middag på kvällen. För den 9 november: för- och eftermiddagsfika samt lunch. Paket 2 innehåller: För den 9 november: för- och eftermiddagsfika samt lunch.  Program Föreståndarträff  för föreståndare biogas 8 november Lunch Besök på biogasproducerande anläggningar i Örebros omnejd med föredrag och rundvandring. Middag Program 9 november Förebyggande underhåll på biogasproducerande anläggningar Arbetsorder, exempel från olika anläggningar Gruppdiskussioner om arbetsorder, deras styrkor och svagheterLunchFri diskussion – Här kan föreståndarna fritt diskutera problem och frågeställningar.Riskutredningar, exempel från olika anläggningarVad har riskutredningen givit mig som föreståndare? – kommentarer från olika verksamheters föreståndareFika med samtal om – Vad vill vi ha ut av nästa Föreståndarträff  för föreståndare biogas?

föreståndarträff föreståndare biogas
föreståndarträff för föreståndare biogas

Nitoves AB
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nummer 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31