Föreståndarträff för föreståndare biogas

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp. Vi mäter metanemissioner.

Föreståndarträff för föreståndare biogas

Varje år i november anordnar vi en Föreståndarträff för föreståndare på biogasproducerande anläggningar. 

Föreståndarträffen är ett forum där föreståndare från hela landet kan träffas, lyssna på föredrag och diskutera frågor om tex organisation, dokumentation, risker, utrustning, olyckor och incidenter.

I år kommer vi ha fokus risker och riskutredning.

Föreståndarträffen kommer att hållas i Malmö Quality Hotel View

Första dagen gör vi studiebesök hos VA-syd på Sjölunda och Klagshamns reningsverk.

Sjölunda reningsverk står inför en mycket omfattande ut- och ombyggnation där alla resurser ska tas till vara. Både renat avloppsvatten, biogas och slam. Läs gärna mer om Sjölunda och ombyggnationen https://maxima.vasyd.se/

Vi lovar spännande och intressanta studiebesök, föredrag och diskussioner.

Bland årets föredrag finner ni bland andra:

  • Erfarenheter av riskbedömning vid nedtömning av rötkammare, Anette Wästlund Gasföreståndare, Karlstad kommun
  • Erfarenheter av riskbedömning vid driftsättning av biogasanläggning, Kim Åberg platschef och gasföreståndare Götene tillsammans med Pia Ekelund, Senior Production Manager Sweden för Gasum
  • Erfarenheter av riskbedömning vid renoveringsarbete av gasklocka, Andreas Hallstensson, Driftledare Biogas, Luleå Miljöresurs AB

Mer detaljerat program kommer senare.

 Varmt välkommen till 2024 års Föreståndarträff:

Dag 1: 12 november kl. 12.00 med lunch och incheckning på Quality Hotel View.
Studiebesök på Sjölunda och Klagshamns reningsverk.
På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2: 13 november kl. 09.00 -15.00
Plats: Quality Hotel View

Sista anmälningsdag: 13 september
Kostnad för deltagande 12 och 13 november:      8 700 kr
Kostnad för deltagande endast 13 november:      5 700 kr
Enkelrum på Quality Hotel View:                1 500 kr/natt

Samtliga priser är exkl. moms

Föreståndarträff föreståndare biogas Varje år i november anordnar vi en Föreståndarträff för föreståndare på biogasproducerande anläggningar. Föreståndarträffen för föreståndare biogas är ett forum där föreståndare från hela landet kan träffas, lyssna på föredrag och diskutera frågor om tex organisation, dokumentation, risker, utrustning, olyckor och incidenter. 2023 års Föreståndarträff: Plats: Örebro Start: 8 november kl. 12.00 Slut: 9 november kl. 15.30 Kostnad paket 1: 8 700 kr för Föreståndarträff  för föreståndare biogas deltagande 8 och 9 november Kostnad paket 2: 5 700 kr för deltagande endast 9 november Samtliga priser är exkl. moms. Paket 1 innehåller: För den 8 november: lunch, buss till och från anläggningen, eftermiddagsfika samt middag på kvällen. För den 9 november: för- och eftermiddagsfika samt lunch. Paket 2 innehåller: För den 9 november: för- och eftermiddagsfika samt lunch.  Program Föreståndarträff  för föreståndare biogas 8 november Lunch Besök på biogasproducerande anläggningar i Örebros omnejd med föredrag och rundvandring. Middag Program 9 november Förebyggande underhåll på biogasproducerande anläggningar Arbetsorder, exempel från olika anläggningar Gruppdiskussioner om arbetsorder, deras styrkor och svagheterLunchFri diskussion – Här kan föreståndarna fritt diskutera problem och frågeställningar.Riskutredningar, exempel från olika anläggningarVad har riskutredningen givit mig som föreståndare? – kommentarer från olika verksamheters föreståndareFika med samtal om – Vad vill vi ha ut av nästa Föreståndarträff  för föreståndare biogas?

föreståndarträff föreståndare biogas
föreståndarträff för föreståndare biogas

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31