Svenskt Vatten Utvecklingsprojektet ”Metanemissioner från avloppsreningsverkens slamhantering”

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp.
Vi mäter metanemissioner.

Svenskt Vatten Utvecklingsprojektet ”Metanemissioner från avloppsreningsverkens slamhantering”

Nitoves AB har förmånen att få leda och driva Svenskt Vatten Utvecklingsprojektet ”Metanemissioner från avloppsreningsverkens slamhantering

Med i projektet finns Linköpings universitet, Industrinytta Norden, Ragnsells, Tekniska verken i Linköping, SYVAB, Uppsala Vatten och Avfall, Stockholm Vatten och Avfall, Sörmland Vatten och Avfall och Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB.

Genom det frivilliga systemet Egenkontroll metanemissioner (EgMet) genomför ett flertal biogasanläggningar frivilliga kvantifieringar av sina metanemissioner.

Mätning av utsläpp från mellanlagring av slam ligger dock utanför systemgränserna för EgMet. Konsekvensen blir att de utsläpp som sker vid mellanlagring av slam inte redovisas i samband med de kvantifieringar som utförs inom systemet. Detta innebär även att dessa utsläpp inte finns med då man inom systemet jämför olika anläggningars klimatpåverkan.

Syftet med projektet är att studera hur faktorer som utrötningsgrad, temperatur och lagringstid påverkar emissionerna.

Utifrån kunskap om yttre faktorers påverkan på emissionerna kan projektet utveckla beräkningsmodeller för utsläpp från mellanlagring och införliva dem i EgMet.

Kunskap om de faktorer som påverkar utsläppen kommer även innebär bättre förutsättningar för att ge förslag till åtgärder för minskade emissioner.

Under studien kommer mätningar med FID och dynamisk kammare att utföras samtidigt som mätningar med en nyligen utvecklad drönarmetod för kvantifiering av växthusgaser genomförs. Mätningarna kommer inte bara att ge kunskaper om metanemissioner utan även lustgas och koldioxid kommer att mätas.

Läs mer om projektet på Svenskt Vattens hemsida:

Metanemissioner från avloppsreningsverkens slamhantering

Syftet med projektet är att studera hur faktorer som utrötningsgrad, temperatur och lagringstid påverkar emissionerna.

Metanemissioner från avloppsreningsverkens slamhantering

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31