Riskutredningar och Explosionsskydds dokument

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp
Vi mäter metanemissioner!

Riskutredningar och Explosionsskydds dokument

Riskutredningar

Har er anläggning uppdaterat riskutredning enligt 7§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor? I de nya föreskrifterna MSBFS2020:1 ställs nya krav på utredningen. Vi hjälper gärna till med att ta fram eller uppdatera er riskutredning. Vi offererar riskutredning mycket förmånligt om den sker i samband med mätning av metanemissioner. 

Läs mer om vår riskutredning här.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

Explosionsskyddsdokument

Har er anläggning ett explosionsskyddsdokument som är uppdaterat och lätt att använda? ATEX-direktivet har införts i Sveriges lagstiftning bland annat genom föreskrifterna AFS 2003:3/SRVFS 2004:7. Där står att alla anläggningar som hanterar brandfarlig vara, som omfattas av direktivet, skall upprätta explosionsskyddsdokument. I explosionsskyddsdokumentet ska det finnas förteckning över riskkällor, klassningsplaner, instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö, konsekvenser ifall explosiv atmosfär antänds samt samordningsansvar.

Vi hjälper gärna till med att ta fram eller uppdatera ert explosionsskyddsdokument. Vi ser även till att det blir användarvänligt.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

mäta metanemissioner
utbildningar föreståndare biogas under 06 bar

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31