Logga in

Logga in här med dina inloggningsuppifter. Ladda sen ner dina dokumnet i pdf filer ev wordfiler

Välkommen in till dina dokument :

Hej och välkommen in. Läs nedan hur du gör för att ladda ner dina uppgifter.

Relevantxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

utbildning provtagning flödesmätning avloppsvatten
utbildning provtagning flödesmätning avloppsvatten

Utbildningen ger efter genomförd utbildning, godkänt kunskapsprov, deltagarna intyg som godkänd utförare av flödesmätning och provtagning för avloppsvatten.

Deltagare:

Utbildning till för personal som genomför provtagning och flödesmätning på deponier, reningsverk eller annan industriell verksamhet.

Innehåll:

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Relevant lagstiftning, demonstration av utrustning för provtagning och flödesmätning, provhantering, felkällor samt mallar för  checklistor och journalföring. För utförligare beskrivning av utbildningens

Nitoves AB
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nummer 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31