Uppströmsarbete

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp.
Vi mäter metanemissioner.

Uppströmsarbete

Uppströmsarbete innehåller många olika typer arbetsinsatser. Det kan handla om allt från kartläggning av källor för olika metaller, framtagande av riktlinjer för utsläpp från olika typer av verksamheter, inventering av kemikalieförteckningar hos anslutna verksamheter, besvarande av prövningsärenden för anslutna verksamheter, provtagning för att spåra metallutsläpp. 

Om er verksamhet aldrig har arbetat uppströms tidigare kan vi hjälpa till med att ta fram en handlingsplan utifrån det aktuella reningsverkets slamkvalitet.  I handlingsplanen tar vi även med inventering av kemikalielistor, framtagande av riktlinjer och information till hushåll och olika typer av verksamheter beroende på er ambitionsnivå och vad ni vill uppnå med uppströmsarbetet.

Utifrån den framtagna handlingsplanen kan ni sedan bedriva arbetet själva eller ta hjälp av oss för att genomföra de olika arbetsinsatserna.

Om ni redan har en handlingsplan och ett pågående uppströmsarbete men känner att ni inte hinner med alla delar själva kan vi åta oss att genomföra de uppströmsinsatser ni vill ha hjälp med.

Välkommen att kontakta oss info@nitoves.se

uppströmsarbete
uppströmsarbeten
mäta metanemissioner
utbildningar föreståndare biogas under 06 bar

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31