Utbildningsdag säker hantering biogas på plats hos er

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp.
Vi mäter metanemissioner

Utbildningsdag säker hantering biogas på plats hos er

Under utbildning utbildningsdag säker hantering biogas får berörda ur Din personalgrupp kunskap om säker hantering av brandfarlig och explosiv vara med fokus på biogas. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen genomförs på plats hos Dig. Utbildningen hålls ej för färre än fem deltagare.

Pris: 2 600 kr/deltagare för en grupp om 5 personer. För varje deltagare utöver 5 personer blir kostnaden 2 300 kr/deltagare. 

Resekostnad samt eventuell logi tillkommer. 

I priset ingår lunch, utbildningsmaterial och utbildningsintyg. Samtliga priser är exkl. moms.

Läs om utbildningens innehåll på länk nedan:

Klicka här för att ladda ner  en pdf fil för att läsa mer om uppdatering föreståndare biogas

utbildningsdag säker hantering biogas
utbildning utbildningsdag säker hantering biogas

Ni som redan är föreståndare biogas men känner att ni behöver uppdatera sina kunskaper. Utbildningen utgör även ett bra tillfälle att diskutera olika frågeställningar med andra föreståndare biogas.
Utbildningen hålls på internet under en dag. Vi erbjuder utbildningar inom biogas, avlopp och kretslopp. Vi mäter metanemissioner. Utbildning biogas vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar.

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31