Vi har ett genuint intresse för biogas, avlopp och kretslopp och kan erbjuda bred och djup kompetens inom området.

Vi erbjuder utbildningar och tjänster inom biogas, avlopp och kretslopp
Vi mäter metanemissioner

Mätning metanemissioner och lukt enligt BAT-slutsatserna är en viktig del vid säker och miljöriktigt drift av biogasproducerande anläggningar. Metanemissioner från biogasanläggningar kommer från läckage i gassystemet…

Har er anläggning uppdaterat riskutredning enligt 7§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor? I de nya föreskrifterna MSBFS2020:1 ställs nya krav på utredningen. Vi hjälper gärna till med att ta fram eller uppdatera er…

Tillståndsansökningar enligt miljöbalken. För att kunna bedriva verksamhet, som av miljöbalken klassas som miljöfarlig, krävs antingen en anmälan eller ett tillstånd. Det är anläggningens storlek och art som avgör vad som krävs…

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken måste enligt NFS 2016:8 årligen inkomma med en miljörapport. I miljörapporten redovisas hur verksamheten levt upp till gällande lagstiftning och villkoren i miljötillståndet…

Genom periodisk besiktning granskas hur verksamhetsutövaren utövar egenkontroll för den aktuella verksamheten. Besiktningen omfattar både granskning av dokument som miljörapporter, egenkontrollprogram och

Uppströmsarbete innehåller många olika typer arbetsinsatser. Det kan handla om allt från kartläggning av källor för olika metaller, framtagande av riktlinjer för utsläpp från olika typer av verksamheter, inventering…

Revaq är ett certifieringssystem för kommunala reningsverk. Systemet ägs av Svenskt Vatten. Läs mer om Revaq på Svensk Vattens hemsida Revaq-certifiering. Revaq ställer krav på systematiskt uppströmsarbete. Systemet ställer även…

VA-samverkan har alltid varit viktig mellan grannkommuner men i detta omvälvande skede är samverkan viktigare än någonsin. Inom VA-branschen sker just nu otroligt stora förändringar. Inom alla områden händer saker…

Mätning metanemissioner är en viktig del vid säker och miljöriktigt drift av biogasproducerande anläggningar. Metanemissioner från biogasanläggningar kommer från läckage i gassystemet,såsom läckande flänsar eller läckande ventiler…

Har er anläggning uppdaterat riskutredning enligt 7§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor? I de nya föreskrifterna MSBFS2020:1 ställs nya krav på utredningen. Vi hjälper gärna till med att ta fram eller uppdatera er…

Tillståndsansökningar enligt miljöbalken. För att kunna bedriva verksamhet, som av miljöbalken klassas som miljöfarlig, krävs antingen en anmälan eller ett tillstånd. Det är anläggningens storlek och art som avgör vad som krävs…

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken måste enligt NFS 2016:8 årligen inkomma med en miljörapport. I miljörapporten redovisas hur verksamheten levt upp till gällande lagstiftning och villkoren i miljötillståndet…

Genom periodisk besiktning granskas hur verksamhetsutövaren utövar egenkontroll för den aktuella verksamheten. Besiktningen omfattar både granskning av dokument som miljörapporter, egenkontrollprogram och

Uppströmsarbete innehåller många olika typer arbetsinsatser. Det kan handla om allt från kartläggning av källor för olika metaller, framtagande av riktlinjer för utsläpp från olika typer av verksamheter, inventering…

Revaq är ett certifieringssystem för kommunala reningsverk. Systemet ägs av Svenskt Vatten. Läs mer om Revaq på Svensk Vattens hemsida Revaq-certifiering. Revaq ställer krav på systematiskt uppströmsarbete…

VA-samverkan har alltid varit viktig mellan grannkommuner men i detta omvälvande skede är samverkan viktigare än någonsin. Inom VA-branschen sker just nu otroligt stora förändringar. Inom alla områden händer saker…

Nitoves AB
+46 73 502 00 95
info@nitoves.se

Följ oss på
Facebook
Instagram

Org.nr 556757-1285
VAT: SE556757128501
Bankgiro: 310-99-31